แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

a1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

a2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

a3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

a4 การจัดระบบบริหารเเละสารสนเทศภายในสถานศึกษา

a5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

a6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

a7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

a8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s