รายงานการวิจัย วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการเรียนร่วม

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ ๔

บทที่ 5

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง

ข้อสอบเก็บคะแนน

ตารางสรุปค่าความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s