กาพย์ฉบัง 16 คุณค่าภาษาไทย

คุณค่าภาษาไทย
ภาษาเป็นสิ่งคู่ไทย         จงรักษาไว้
เพื่อให้มีใช้ตลอดกาล
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน       รุ่งโรจน์ชัชวาล
เขียนอ่านพูดฟังตั้งใจ
อนุรักษ์สืบทอดต่อไป       อ่านเขียนคราใด
ควรมีใจรักภาษา
สมบัติที่มีคุณค่า         ดุจเหมือนตำรา
สื่อสารถ้วนหน้าเด็กไทย
ร่มรักษ์ภาษาเราไว้          เพื่อนำมาใช้
ในชีวิตประจำวัน
ออกเสียงให้ถูกต้องกัน     เป็นสิ่งสำคัญ
สืบทอดวัฒนาธรรม
ทุกคนเขียนอ่านจดจำ       ทุกถ้อยทุกคำ
ฝึกฝนจนเราชำนาญ
ภาษาไทยแต่โบราณ       พวกเราลูกหลาน
รักษาไว้อยู่คู่ไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s